Den lokale bedemand - Veigaard Bedemand Ulfborg, Ringkøbing & Vemb

Information

Orientering om nye regler vedrørende spredning af aske over åbent hav.

Fra 1. januar 2009 er der kommet nye regler og Kirkeministeriet informerer om den nye ordning på Kirkeministerets Hjemmeside på www.km.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os på 97 42 09 11 såfremt du har yderligere spørgsmål.

 

 

Min sidste vilje

Min sidste vilje" giver mulighed for at udforme en skriftlig erklæring, som fortæller, hvad man ønsker i forbindelse med sin begravelse.

"Min sidste vilje" er en fortrykt formular, som man kan bestille her, eller få udleveret ved at henvende sig til sin lokale bedemand.

 

Man kan også udfylde "Min sidste vilje" her på siden, udskrive den og skrive den under. Tryk her for at udfylde "Min sidste vilje" "Min sidste vilje" skal foreligge med original underskrift for at være gyldig.

 

NB: Ved aflevering af en genpart af blanketten til en bedemand kan oplysningerne blive registreret i et centralregister hos Danske Bedemænd. (Registeret er godkendt af datatilsynet).

Min sidste vilje (0.8 Mb)

 

 

Når nogen dør

En kortfattet vejledning om praktiske og juridiske emner i forbindelse med dødsfald.

Når nogen dør (0.7 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elysium

En skattebegunstiget opsparingsordning

Bedemænd, der er medlem af Danske Bedemænd, kan tilbyde en opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

 

Med opsparingsordningen, som er godkendt af Told og Skattestyrelsen, kan man selv tilrettelægge, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, uden at skulle belaste sine efterladte med udgifter hertil. Indestående på opsparingskontoen er fritaget for beskatning og betragtes ikke som formue. Der er ikke fradrag for indskud. Opsparingen i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud, begravelsestilskud og andre offentlige ydelser.

 

Elysium administreres af Danske Bedemænd

Elysium Indmeldelses blanket (0.9 Mb)

 

 

 

 

Hvor går man hen når man går bort

Vi voksne har vanskeligt ved at give svar på de forestilllinger, tanker og spørgsmål, der dannes i barnets sind. Denne historie kan ved fælles læsning eller oplæsning give stof til samtale mellem børn og voksne om det at miste en af sine kære. Fortællingen tager udgangspunkt i barnets oplevelser, tanker og spørgsmål.

 

Brug den som information til børnene - kom og hent den i butikken

 

 

 

 

Guide for forladte

Når du som pårørende skal indhente tilbud fra en bedemand, er der en række forskellige ydelser, som bedemanden kan tilbyde. Foruden afhentning og transport af afdøde er der en række andre ting, som indgår i bedemandens arbejde.

Danske Bedemænd har udarbejdet en guide for at give dig et samlet overblik over de mange forskellige services og ydelser, du som pårørende skal tage stilling til i forbindelse med din samtale med bedemanden.

 

Klik her og se "Guide for forladte"

 

 

 

 

Top